Pravidla Kynšperského Poháru pro sezónu 2018/2019


ČÁST 1 – soutěžní standardy

 

Pravidlo č. 1 – příslušnost hráčů a věk

a) Od ročníku 18/19 nesmí být dopsán žadný hráč s hokejovou minulostí zakázány jsou všechny kategorie včetně všech zahraničních soutěží. To platí pro týmy, které odehrály minulý ročník. Výjimkou budou pouze  nové týmy.

b) Nejnižší povolený věk hráče je 18 let, minimální věk musí být dosažen nejpozději v den zahájení soutěže. Na úvodní schůzi lze vyjednat výjimku.

c) Porušením některého z těchto pravidel budou kontumovány veškeré zápasy, do kterých hráč nastoupil. 

Pravidlo č. 2 – povinosti domácího týmu

a) Domácí tým zajišťuje rozhodčího, pokud ho nedokáže zajistit, musí utkání pískat některý z domácích hráčů. Pokud domácí tým nezajistí rozhodčího, je utkání kontumováno ve prospěch hostů.

b) Domácí tým zajišťuje zápis k utkání, který řádně vyplní a odevzdá k vyplnění hostujícímu týmu, po skončení utkání zkontroluje zápis a podpisem obou kapitánů oba tými stvrdí souhlas s vyplněným zápisem. V zápise musí být uvedeny tresty a kanadské bodování.

c) Domácí tým má povinnost SMSkou ihned po skončení zápasu informovat vedení ligy o výsledku na telefonní číslo uvedené v zápisu a do 24 hodin od skončení zápisu poslat ofocenou kopii zápisu na email uvedený v zápisu.

d) Týmy, které mají za domácí stadion Sokolov, odevzdají na začátku sezóny jména a telefonní čísla na minimálně dva hráče, kteří budou chodit pískat utkaní poháru.

 

ČÁST 2 – týmy a hráči

 

Pravidlo č. 3 – složení týmu

Aby mohl tým nastoupit k utkání, musí být schopen na začátku utkání postavit minimálně 7 hráčů v poli a brankáře (7+1). 

Pravidlo č. 4 – předčasné ukončení utkání

a) Tým, který  nezahájí hru s předepsaným počtem hráčů na ledě, vzdává utkání ve prospěch soupeře bez odečtu bodů z tabulky.

b) Pokud během utkání nemůže tým poslat na led z důvodu trestů či zranění požadovaný počet hráčů, bude utkání předčasně ukončeno ve prospěch soupeře.

c) Tým, který se nedostaví k utkání, prohrává utkání kontumačně 5:0, z tabulky jsou mu odečteny 3 body a je povinen uhradit 50% nákladů na hrací plochu. 

Pravidlo č. 5 – kapitán a náhradní kapitán

a) Každý tým musí z hráčů v poli uvedených v sestavě pro utkání určit kapitána a nejvíce dva náhradní kapitány. Tým se nemůže vzdát určení kapitána a místo toho pro utkání určit tři náhradní kapitány.

b) Tým nemůže měnit kapitána nebo náhradní kapitány během utkání. Pokud je kapitán vykázán z utkání nebo nemůže pokračovat ve hře z důvodu zranění, jeden z náhradních kapitánů může převzít jeho povinnosti.

c) Označení kapitána a asistentů kapitána musí být provedeno do zápisu před utkáním a zároveň musí mít hráči označené dresy  (C;A). 

Pravidlo č. 6 – nebezpečná výstroj

a) Výstroj odporující pravidlům, výstroj nevyhovující normám IIHF a výstroj považovaná za nezpůsobilou ke hře se hodnotí jako nebezpečná výstroj a na hráče používající takovou výstroj se vztahují tresty.

b) Hráč, který používá nebezpečnou výstroj, bude vykázán z ledu a jeho týmu bude hlavním rozhodčím vysloveno varování. Tomuto hráči nebude dovoleno účastnit se hry, dokud nevyhovující výstroj nebude opravena nebo odstraněna.

c) Nebezpečná výstroj zahrnuje nošení chrániče očí takovým způsobem, který může způsobit zranění soupeři, používání neschválené výstroje, používání nebezpečných bruslí nebo hole odporující pravidlům, nenošení výstroje pod dresem (kromě rukavic, helmy a brankářských chráničů nohou) a odstranění dlaně z jedné nebo obou rukavic.

 

ČÁST 3 – pravidla hry / obecně

 

Pravidlo č. 7 – hrací doba

a) Základní hrací doba se skládá ze tří patnáctiminutových třetin čistého času hry.

b) Třetiny jsou odděleny minutovou přestávkou.

c) Týmy si vymění strany na začátku každé třetiny.

d) Ledová plocha se může upravit před začátkem každé třetiny, při úpravě ledové plochy je přestávka prodloužena na dobu nezbytně nutnou .

e) Samostatné nájezdy následují po třetí třetině, pokud je stav po odehrání základní hrací doby nerozhodný. Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání zahrnují tři nájezdy pro každý tým (pokud je třeba) a je-li stav po třech nájezdech dále nerozhodný, jsou následovány samostatnými nájezdy k určení vítěze utkání s náhlou smrtí.

Pravidlo č. 8 – časomíra

Domácí tým je povinen zajistit časomíru k utkání, pokud není možné časomíru zajistit na ZS musí zajistit alespoň měřiče času, který bude pravidelně informovat oba tými o zbívajícím čase do konce třetiny. Každý tým má nárok na jeden 30 sekundový time-out kdykoli během utkání

 

ČÁST 4 – pravidla hry / přerušení hry

 

Pravidlo č. 9 – icing / hybridní icing

Hybridní icing se nepíská, v soutěži platí starý formát zakázeného uvolnění.

 

ČÁST 5 – tresty

 

Pravidlo č. 10 – tresty obecně

a) Menší tresty za podražení, krosček, hákování, sekání, vysokou hůl, držení apod. se trestají 2 minutami.

b) Větší tresty za vražení na hrazení, napadení nebo hrubost, při kterých došlo ke zranění se trestají 5 minutami a trestem do konce utkání.

c) Brutální fauly a tzv. strom se trestají trestem na 5 + do konce utkání a zároveň trestem ve hře, kdy provinivší hráč nesmí nastoupit v příštím utkání. Hráč může po přezkoumání situace obdržet stopku na víc utkání, případně může být vyloučen ze soutěže.

d) Nesportovní chování vůči rozhodčím se trestají 10 minutami osobního trestu + zákazem startu v dalším utkání. Při dalším trestu za nesportovní chování následuje trest do konce utkání. Při 3 obdržených trestech za nesportovní chování bude hráč vyloučen ze soutěže. 

Pravidlo č. 11 – trest pro hráčskou lavici

Pokud hráči nebo funkcionáři na hráčské lavici slovně napadají rozhodčího, rozhodčí varuje kapitána týmu. Při dalším porušení tohoto pravidla následuje trest na 2 minuty. 

Pravidlo č. 12 – bitka

Hráči, kteří se účastní bitky budou vyloučeni na 5+KO se zákazem startu na další utkání, případný další trest bude posuzován dodatečně a hráč může být vyloučen na více utkání nebo ze soutěže.
 

 

ČÁST 6 – zvláštní pravidla pro brankáře

 

Pravidlo č. 13 – dresy

Brankář nemusí mít stejný dres jako jeho tým, nesmí mít však dres podobný druhému týmu. 

Pravidlo č. 14 – ochrana brankáře

Brankář je chráněn v brankovišti, kde ho nikdo nesmí atakovat, pokud z brankoviště vyjede, sám se vystavuje riziku atakování. 

Pravidlo č. 15 – zapůjčení brankáře

Tým si může po dohodě s jiným účastníkem soutěže zapůjčit brankáře, nesmí se to však stát pravidlem. Pokud nemá tým k utkání brankáře, musí se do branky postavit kterýkoliv jiný hráč mužstva, bez brankáře není možné zápas odehrát.

 

ČÁST 7 – vyloučení hráče / družstva ze soutěže

Pravidlo č. 16 – vyloučení hráče ze soutěže

Hráč může být vyloučen ze soutěže z náslodujících důvodů:

a) fyzické napadení rozhodčího,

b) opakované vulgární napadání rozhodčích,

c) likvidační zákrok, nebo přílišnou hrubost, která vedla k vážnému zranení protihráče,

d) nastoupení hráče v registrované soutěži. 

Pravidlo č. 17 – vyloučení mužstva ze soutěže

Mužstvo může být vyloučen ze soutěžě z náslodujících důvodů:

a) opakované zjištění hráče, který není na soupisce,

b) předem neodůvodněné nedostavení se na 2 utkání,

c) nedoplacení startovného ve stanovené lhůtě.

 

ČÁST 8 – ostatní pravidla

 

Pravidlo č. 18 – předehrání nebo dohrání zápasu

a) Pokud se oba týmy dohodnou, je možné změnit čas utkání, mužstva si ovšem musí samy zajistit volný termín a informovat vedoucího soutěže minimálně 3 dny před řádným termínem o přesunu času utkání.

b) Pokud chce jeden tým odložit utkání a druhý tým s tím nesouhlasí, utkání se neodkládá. 

Pravidlo č. 19 – soupiska

a) Vedoucí týmu musí před začátkem soutěže odevzdat soupisku, na které bude mininálně 1 brankář a 10 hráčů, maximálně 3 brankáři a 22 hráčů.

b) Vedoucí mužstva může ze soupisky vyloučit hráče, kteří dříve hráli aktivní hokej a nesplňují pravidlo č. 1.

c) Doplnění soupisky je možné do poloviny soutěže, a to max. o 1 hráče, nesmí se ovšem navýšit počet hráčů na soupisce nad 22, tzn. pokud chce tým doplnit hráče musí mít na soupisce místo, během sezóny není možné smazat hráče ze soupisky. 

Pravidlo č. 20 – Kritéria rozhodující o pořadí v tabulce

a) Body v utkání se počítají systémem 3 body za výhru, 2 body za výhru po nájezdech, 1 bod za prohru po nájezdech, 0 bodů po prohře, -3 body za kontumaci.

b) Při remíze se rozhoduje v samostatných nájezdech, kdy se jedou 3 na každé straně (ty musí jet pokaždý jiný hráč) a v případě nerozhodnutí po 3 nájezdech se dál pokračuje stylem náhlá smrt, tyto nájezdy může jet již tentýž hráč, který již nájezd jel.

c) V tabulce rozhoduje:

 

a) body celkem,

b) body ze vzájemných zápasů,

c) skóre ze vzájemných zápasů,

d) větší počet vstřelených branek ze vzájemných zápasů,

e) skóre celkově,

f) větší počet vstřelených branek,

g) náhradní utkání. 

Pravidlo č. 21 – Startovné

Startovné na sezónu činí 1500 kč na tým. Je určeno na provoz soutěže a nákup pohárů pro vítěze. 

Pravidlo č. 22 – Nový tým

Pokud se  přijme do soutěže nový tým, hraje první rok v podmínce, pokud závažným způsobem bude porušovat pravidla, bude ze sezóny vyloučen, bez nároku na vrácení startovného. Nový tým je povinen odehrát před novým ročníkem minimálně dvě utkaní z dvěma učastníky loňského ročníku, což mu zajistí vedoucí soutěže. 

Pravidlo č. 23 – Vedoucí soutěže

a) Předseda soutěže: Jan Churáň

    Asistent předsedy: Patrik Hodek

b) Předseda soutěže má na starost rozpis utkání, domlouvání ledu a časomíry na utkání v Sokolově, kontrolu dodržování pravidel, proškolení rozhodčích.

c) Asistent předsedy zastupuje předsedu při jeho dovolené, nemoci nebo jiného důvodu, při kterém nemůže předseda plnit svou funkci a dále má na starost tabulku, statistiky a kontrolu dodržování pravidel.

d) Předseda má možnost při naléhavých situacích svolat schůzi zástupců týmů, vyvolat hlasování a to minimálně 4 dny předem telefonicky. Dále rozhoduje o kontumaci utkání a trestech za závažné fauly a porušení pravidel. 

Pravidlo č. 24 – Zápis o utkání

V zápise o utkání musí být čitelně tiskacím písmem vyplněno číslo dresu, post, jméno hráče, název týmu, kapitáni a asistenti, hrací den a čas, výsledek včetně třetin, vstřelené branky, asistence, tresty. Zástupce týmu zodpovídá za správně vyplněný zápis, pokud se prokáže, že v zápise jsou chyby, bude provinivší tým upozorněn, pokud se budou chyby opakovat, zápis bude označen jako špatně vyplňěný a může dojít ke kontumaci utkání. 

Pravidlo č. 25 – Rozhodčí

a) Utkání Kynšperského poháru smějí pískat pouze proškolení rozhodčí.

b) Domácí tým si rozhodčího vybere před utkáním sám.

c) Seznam rozhodčích povolených pro Kynšperský pohár naleznete na stránkách soutěže pod položkou kontakty.

d) Během utkání nesmějí hráči s rozhodčími diskutovat o trestech, o sporných situacích smějí s rozhodčím diskutovat pouze kapitáni nebo jejich zástupci, kteří mají patřičné označení v zápise a na dresu. Za diskutování s rozhodčím pro nekapitány hrozí trest 10 min. za nesportovní chování + následný trest na 1-5 utkání. 

Pravidlo č. 26 – Play-off

a) Play-off je dodatková soutěž a na vítěze Kynšperského poháru již nemá vliv.

b) Play-off se zúčastní všechny tými.

c) Systém Play-off je obdobný jako v české nejvyšší soutěži, ale účastní se ho 12 týmů, do čtvrtfinále a dál je každý tým nasazován podle umístění v tabulce:

Předkolo:             5 vs. 12                         

                             6 vs. 11                         

                             7 vs. 10                         

                             8 vs. 9                           

Čtvrtfinále           1 vs. 8                           

                             2 vs. 7                           

                             3 vs. 6                           

                             4 vs. 5                           

Semifinále           1 vs. 4                           

                             2 vs. 3                           

Finále                  1 vs. 2                           

 

Termíny:

předkolo hrané na 2 zápasy: 15-17. únor; 22-24. únor

čtvrtfinále hrané na 2 zápasy 1-3. březen; 8-10. březen

semifinále hrané na 1 zápas 15-17. březen

finále, o bronz hrané za sebou 22-24. březen