Pravidla Kynšperského poháru pro sezónu 2023/2024

ČÁST 1 – soutěžní standardy

Pravidlo č. 1 – příslušnost hráčů a věk

a) Hráč hrající Kynspěrský Pohár nesmí být aktivním profesionálním hráčem, hrající jinou registrovanou soutěž. Nesmí být ani neaktivním profesionálním hráčem, který dříve hrával jakoukoli českou nebo jinou zahraniční registrovanou soutěž. Vyjímky může udělit předseda soutěže.

b) Nejnižší povolený věk hráče je 16 let, každý hráč hraje na vlastní zodpovědnost..

c) Porušením některého z těchto pravidel budou kontumovány veškeré zápasy, do kterých hráč nastoupil.

Pravidlo č. 2 – povinosti domácího týmu

a) Domácí tým zajišťuje rozhodčího, pokud ho nedokáže zajistit, musí utkání pískat některý z domácích hráčů. Pokud domácí tým nezajistí rozhodčího, je utkání kontumováno ve prospěch hostů.

b) Domácí tým zajišťuje zápis k utkání, který řádně vyplní a odevzdá k vyplnění hostujícímu týmu, po skončení utkání zkontroluje zápis a podpisem obou kapitánů oba tými souhlasí s vyplněným zápisem. V zápise musí být uvedeny tresty a kanadské bodování. Zápis odevzdává rozhodčí.

c) Domácí tým má povinnost neprodleně, nejdéle však do 24 hodin od skončení zápisu poslat ofocenou kopii zápisu na email uvedený v zápise.

ČÁST 2 – týmy a hráči

Pravidlo č. 3 – složení týmu

Aby mohl tým nastoupit k utkání, musí být schopen na začátku utkání postavit minimálně 6+1

Pravidlo č. 4 – předčasné ukončení utkání

a) V případě, kdy jsou oba týmy na ledě a jeden z nich odmítá z jakéhokoli důvodu hrát, hlavní rozhodčí varuje kapitána odmítajícího týmu, že musí začít hrát během 30 vteřin. Jestliže tým stále odmítá hrát, hlavní rozhodčí mu uloží menší trest pro hráčskou lavici. Pokud se stejný případ opakuje nebo pokračuje, hlavní rozhodčí ukončí utkání.

b) Jestliže tým není na hřišti, nenastoupí na led k zahájení hry, přestože mu to hlavní rozhodčí nařídil prostřednictvím kapitána, vedoucího týmu nebo kouče, hlavní rozhodčí poskytne odmítajícímu týmu lhůtu dvě minuty, aby znovu zahájil hru. Pokud se tým vrátí k pokračování hry do uplynutí těchto dvou minut, bude mu uložen menší trest pro hráčskou lavici. Pokud tým stále odmítá nastoupit na led, hlavní rozhodčí ukončí utkání a případ oznámí příslušným orgánům.

c) Tým, který odmítá zahájit hru s předepsaným počtem hráčů na ledě, vzdává utkání ve prospěch soupeře.

d) Pokud během utkání nemůže tým poslat na led z důvodu trestů či zranění požadovaný počet hráčů, bude utkání předčasně ukončeno ve prospěch soupeře.

e) Tým, který se nedostaví k utkání, prohrává utkání kontumačně 5:0 a z tabulky jsou mu odečteny 3 body a je povinen uhradit 50% nákladů na hrací plochu.

Pravidlo č. 5 – kapitán a náhradní kapitán

a) Každý tým musí z hráčů v poli uvedených v sestavě pro utkání určit kapitána a nejvíce dva náhradní kapitány. Tým se nemůže vzdát určení kapitána a místo toho pro utkání určit tři náhradní kapitány.

b) Tým nemůže měnit kapitána nebo náhradní kapitány během utkání. Pokud je kapitán vykázán z utkání nebo nemůže pokračovat ve hře z důvodu zranění, jeden z náhradních kapitánů může převzít jeho povinnosti.

c) Označení kapitána a asistentů kapitána musí být provedeno do zápisu před utkáním a zároveň musí mít hráči označeni dres (C;A)

Pravidlo č. 6 – nebezpečná výstroj

a) Výstroj odporující pravidlům, výstroj nevyhovující normám IIHF a výstroj považovaná za nezpůsobilou ke hře se hodnotí jako nebezpečná výstroj a na hráče používající takovou výstroj se vztahují tresty.

b) Hráč, který používá nebezpečnou výstroj, bude vykázán z ledu a jeho týmu bude hlavním rozhodčím vysloveno varování. Tomuto hráči nebude dovoleno účastnit se hry, dokud nevyhovující výstroj nebude opravena nebo odstraněna.

c) Nebezpečná výstroj zahrnuje nošení chrániče očí takovým způsobem, který může způsobit zranění soupeři, používání neschválené výstroje, používání nebezpečných bruslí nebo hole odporující pravidlům, nenošení výstroje pod dresem (kromě rukavic, helmy a brankářských chráničů nohou) a odstranění dlaně z jedné nebo obou rukavic.

ČÁST 3 – pravidla hry / obecně

Pravidlo č. 7 – hrací doba

a) Základní hrací doba se skládá ze tří patnáctiminutových třetin čistého času hry.

b) Třetiny jsou odděleny minutovou přestávkou.

c) Týmy si vymění strany na začátku každé třetiny.

d) Ledová plocha se může upravit před začátkem každé třetiny, při úpravě ledové plochy je přestávka prodloužena na dobu nezbytně nutnou .

e) Samostatné nájezdy následují po třetí třetině, pokud je stav po odehrání základní hrací doby nerozhodný. Samostatné nájezdy k určení vítěze utkání zahrnují tři nájezdy pro každý tým (pokud je třeba) a je-li stav po třech nájezdech dále nerozhodný, jsou následovány samostatnými nájezdy k určení vítěze utkání s náhlou smrtí.

Pravidlo č. 8 – časomíra

Domácí tým je povinen zajistit časomíru k utkání, pokud není možné časomíru zajistit na ZS musí zajistit alespoň měřiče času, který bude pravidelně informovat oba tými o zbívajícím čase do konce třetiny. Každý tým má nárok na jeden 30 sekundový time-out kdykoli během utkání.

ČÁST 4 – pravidla hry / přerušení hry

Pravidlo č. 9 – icing / hybridní icing

Hybridní icing se nepíská, v soutěži platí starý formát zakázeného uvolnění.

ČÁST 5 – tresty

Pravidlo č. 10 – tresty obecně

  1. a) Menší tresty za podražení, krosček, hákování, sekání, vysokou hůl, hra tělem držení apod. se trestají 2 minutamy.

b) Větší tresty za vražení na hrazení, napadení nebo hrubost,hra tělem "strom"při kterých došlo ke zranění se trestají 5 minutamy a trestem do konce utkání.

c) Nesportovní chování vůči rozhodčím  a protihráči se trestají 5+10 minutamy osobního trestu

d) Vedení soutěže přezkoumá každý vyšší trest a může dodatečně hráče potrestat zákazem startu na další utkání.

Pravidlo č. 11 – trest pro hráčskou lavici

Pokud hráči nebo funkcionáři na hráčské lavici slovně napadají rozhodčího, rozhodčí varuje kapitána týmu. Při dalším porušení tohoto pravidla následuje trest na 2 minuty.

Pravidlo č. 12 – bitka

Hráči, kteří se účastní bitky budou vyloučeni na 5+KO, případný další trest bude posuzován dodatečně a hráč může být vyloučen na více utkání nebo ze soutěže.

ČÁST 6 – zvláštní pravidla pro brankáře

Pravidlo č. 13 – dresy

Brankář nemusí mít stejný dres jako jeho tým, nesmí mít však dres podobný druhému týmu.

Pravidlo č. 14 – ochrana brankáře

Brankář je chráněn v brankovišti, kde ho nikdo nesmí atakovat, pokud z brankoviště vyjede sám se vystavuje riziku atakování.

Pravidlo č. 15 – zapůjčení brankáře

Tým si může po dohodě s jiným účastníkem soutěže zapůjčit brankáře, nesmí se to však stát pravidlem. Pokud nemá tým k utkání brankáře, musí se do branky postavit kterýkoliv jiný hráč mužstva, bez brankáře není možné zápas odehrát. Zapůjčení brankáře je možné max. 3x za základní část sezony. Taktéž brankář smí chytat pouze 3x za jiný tým. Před zapůjčením brankáře musí být informováno vedení soutěže.

ČÁST 7 – vyloučení hráče / družstva ze soutěže

Pravidlo č. 16 – vyloučení hráče ze soutěže

a) Fyzické napadení rozhodčího.
b) Opakované vulgární napadání rozhodčích.
c) Likvidační zákrok, nebo přílišnou hrubost, která vedla k vážnému zranení protihráče.
d) Nastoupení hráče v registrované soutěži.

Pravidlo č. 17 – vyloučení družstva ze soutěže

a) Opakované zjištění hráče, který není na soupisce.
b) Předem neodůvodněné nedostavení se na 2 utkání.
c) Nedoplacení startovného ve stanovené lhůtě.

ČÁST 8 – ostatní pravidla

Pravidlo č. 18 – předehrání nebo dohrání zápasu

a) Pokud se oba tými dohodnou, je možné změnit čas utkání, družstva si ovšem musí sami zajistit volný termín a informovat vedoucího soutěže minimálně den před řádným termínem o přesunu času utkání.
b) Pokud chce jeden tým odložit utkání a druhý tým s tím nesouhlasí, utkání se neodkládá.

Pravidlo č. 19 – soupiska

a) Vedoucí týmu musí před začátkem soutěže odevzdat soupisku, na které bude mininálně 1 brankář a 10 hráčů, maximálně 26 hráčů včetně brankářů, kteří budou na soupisce označení (hráč v poli - brankář).

b) Vedoucí mužstva může ze soupisky vyloučit hráče, kteří dříve hráli aktivní hokej a nesplňují pravidlo č. 1.
c) Doplňění soupisky je možné do poloviny soutěže max. o 2 hráče či brankáře, nesmí se ovšem navýšit počet hráčů na soupisce nad 26, tzn pokud chce tým doplnit hráče musí mít na soupisce místo, během sezony není možné smazat hráče ze soupisky.

d) Brankář nesmí nastoupit v poli, smí být pouze brankář. Opačně je to povoleno, hráč může chytat.

Pravidlo č. 20 – Kritéria rozhodující o pořadí v tabulce

a) Body v utkání se počítají systémem 3 body za výhru, 2 body za výhru po nájezdech, 1 bod za prohru po nájezdech, 0 bodů po prohře, -3 body za kontumaci
b) Při remíze se rozhoduje v samostatných nájezdech, kdy se jedou 3 na každé straně (Ty musí jet pokaždý jiný hráč) a v případě nerozhodnutí po 3 nájezdech se dál pokračuje stylem náhlá smrt, tyto nájezdy může jet již tentýž hráč co nájezd jel.
c) V tabulce rozhoduje:

a) Body celkem.
b) Body ze vzájemných zápasů.
c) Skóre ze vzájemných zápasů.
d) Větší počet vstřelených branek ze vzájemných zápasů.
e) Skóre celkově.
f) Větší počet vstřelených branek.
g) Náhradní utkání.

Pravidlo č. 21 – Startovné

Startovné na sezonu činí 1500 kč na tým. Je určeno na provoz soutěže a nákup pohárů pro vítěze.

Pravidlo č. 22 – Nový tým

Pokud se přijme do soutěže nový tým, hraje první rok v podmínce, pokud závažným způsobem bude porušovat pravidla, bude ze sezony vyloučen, bez nároku na vrácení startovného. Nový tým je povinen odehrát před novým ročníkem minimálně dvě utkání s tými hrající soutěž, aby se posoudila jejich konkurenceschopnost. Tyto utkání zajišťuje vedoucí soutěže.

Pravidlo č. 23 – Vedení soutěže

a) Předseda soutěže: Jan Churáň  Asistent předsedy: Patrik Hodek
b) Předseda soutěže má na starost rozpis utkání, domlouvání ledu a časomíry na utkání v Sokolově, kontrolu dodržování pravidel, proškolení rozhodčích
c) Asistent předsedy zastupuje předsedu při jeho dovolené, nemoci nebo jiného důvodu, při kterém nemůže předseda plnit svou funkci a dále má na starost tabulku, statistiky a kontrolu dodržování pravidel
d) Předseda má možnost při naléhavých situacích svolat schůzi zástupců týmů, vyvolat hlasování a to minimálně 4 dny předem telefonicky. Dále rozhoduje o kontumaci utkání a trestech za závažné fauly a porušení pravidel.

Pravidlo č. 24 – Zápis o utkání

V zápise o utkání musí být čitelně tiskacím písmem vyplněno číslo dresu, post, jméno hráče, název týmu, kapitáni a asistenti, hrací den a čas, výsledek včetně třetin, vstřelené branky, asistence, tresty. Zástupce týmu zodpovídá za správně vyplněný zápis, pokud se prokáže, že v zápise jsou chyby, bude provinivší tým upozorněn, pokud se budou chyby opakovat, zápis bude označen jako špatně vyplňěný a může dojít ke kontumaci utkání.

Pravidlo č. 25 – Rozhodčí

a) Utkání Kynšperského poháru smějí pískat pouze proškolení rozhodčí
b) Domácí tým si rozhodčího vybere před utkáním sám
c) Během utkání nesmějí s rozhodčími diskutovat hráči o trestech, o sporných situacích smějí s rozhodčím diskutovat pouze kapitáni nebo jejich zástupci, kteří mají patřičné označení v zápise a na dresu. Za diskutováním s rozhodčím pro nekapitány hrozí trest 10 min. za nesportovní chování

Pravidlo č. 26 – Play-off

a) Play-off rozhoduje o vítězi Kynšperského poháru, vítěz základní části získá prezidentský pohár
b) Play-off se zúčastní 10 týmů tak, že první 6 týmy v tabulce postupují do čtvrtfinále a zbylých 4 týmů hraje předkolo.
c) Systém Play-off je obdobný jako v české nejvyšší soutěži, ale účastní se ho 10 týmů, do čtvrtfinále a dál je každý tým nasazován podle umístění v tabulce:
d) Předkolo, čtvrtfinále a semifinále se hraje na dvě utkání. Počet vstřelených branek nemá vliv a počítají se pouze 3 body za výhru, 1 bod remíza. Pokud skončí po obou zápasech remízové body následují nájezdy, které rozhodnou.

Předkolo: 7 až 10
7 vs.10
8 vs. 9
na dvě utkání hrající o jednom víkendu


Čtvrtfinále 1 vs. 8 na dvě utkaní
2 vs. 7
3 vs. 6
4 vs. 5


Semifinále na dvě utkaní

Finále a o 3. místo na jedno utkání